Video ze Dne otevřených dveří na katedře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 23. listopadu 2012.

Print Friendly, PDF & Email
Den otevřených dveří na katedře optiky
Tagged on: