Video ze Dne otevřených dveří na katedře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 23. listopadu 2012.

Print Friendly, PDF & Email
Den otevřených dveří na katedře optiky
Tagged on:                                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *