Deset mladých profesorů reprezentujících světové, dynamicky se rozvíjející laboratoře kvantové optiky a optického kvantového zpracování informace navštívilo ve dnech 8.–10. dubna katedru optiky Přírodovědecké fakulty UP. Odborníci z prestižních univerzit z Dánska, Francie, Itálie, Japonska, Rakouska, Německa a Polska se zúčastnili druhého workshopu s názvem Fotony za hranicemi kvantových bitů (Photons beyond qubits). Cílem workshopu bylo rozvinout nový směr společného výzkumu zahraničních účastníků a pracovníků i studentů katedry optiky PřF UP – hybridní kvantové operace se světlem. [plný text článku]

Student doktorského studia Mgr. Ivo Straka popisuje zahraničním kolegům výsledky svého nového experimentu testujícího neklasické vlastnosti jednotlivých fotonů:

workshop_optika-01

Print Friendly, PDF & Email
Naděje experimentální kvantové optiky se setkaly v Olomouci