Pepova stáž  ve Stockholmu byla podpořena projektem Nadačního fondu UP 2018. Děkujeme Nadačnímu fondu UP za podporu mladých výzkumníků a Pepovi za uspěšnou aplikaci!

“Podpořený projekt je zaměřen na vývoj a charakterizaci nového typu fotonického zdroje – kvantových teček, což jsou polovodičové fluorescenční nanostruktury chlazené blízko absolutní nule, které jsou perspektivní platformou pro generaci jednofotonových a kvantově provázaných stavů světla. Tyto neklasické stavy světla a jejich detekce představují klíčovou výzvu kvantových technologií s čím dál větším mezioborovým přesahem. Cílem projektu je využití pokročilých technik detekce světla pro testování fotonických zdrojů vyvíjených vědeckou skupinou prof. Predojević na institutu fyziky Stockholmské univerzity. Tato spolupráce poskytne studentovi experimentální zkušenosti z oblasti špičkových technologií optických zdrojů na bázi kvantových teček a fotonických krystalů. I pro celý tým pracoviště projekt znamená významný posun ve výzkumu neklasických stavů světla a do budoucna nabízí užší spolupráci s tamní vědeckou skupinou. Zásadním přínosem projektu je realizace, a především optimalizace zařízení schopného generovat jednofotonové a kvantově provázané stavy světla, tedy kritického prvku při vývoji nových kvantových technologií v komunikaci a informatice.”

 

Print Friendly, PDF & Email
Nadační fond Univerzity Palackého podpořil Josefův projekt