customprism

Polarizace je důležitou vlastností světla využívanou pro přenos informace, optická měření a sledování fyzikálních dějů v materiálech. Při běžném optickém přenosu ale dochází k poruchám a případně úplné destrukci polarizačního stavu. Mohou za to optické elementy jako zrcadla, děliče a optická vlákna, měnící polarizační stav. Otázkou zůstává, zda je možné odrazit optický svazek pod libovolným úhlem a neporušit přitom jeho polarizaci. Cílem práce je navrhnout a otestovat metody směrování optického svazku ovlivňující minimálně jeho polarizaci. Výsledky práce budou použity při realizaci nových kvantových optických procesorů.

Print Friendly, PDF & Email
Bc téma: Polarizačně necitlivé optické zrcadlo
Tagged on: