Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Cílem společného projektu Katedry optiky a Katedry Informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost (MCIN), je posílit mezinárodní vědeckou spolupráci v oblasti kvantové optiky, kvantové informatiky, teorie informace a neurčitosti v datech. Nejdůležitějšími zahraničními partnery Laboratoře kvantové optiky a informatiky

Print Friendly, PDF & Email