Nová témata studentských prací

Nová témata studentských prací

Hyper-kódování kvantových bitů a jeho využití pro kvantové počítače (Qubit hyper-encoding for quantum computers) Kódování informace do jednotlivých kvant světla, fotonů, zefektivňuje některé komunikační a výpočetní operace a umožňuje testovat základní principy budoucích kvantových počítačů. Další cestou zvýšení hustoty uložení

Bc/Mgr nová témata: detekce světla, kvantové počítače

Bc/Mgr nová témata: detekce světla, kvantové počítače

Linearita detekce světla Linearita detekce světla je důležitou podmínkou v řadě metrologických aplikací ale i při testování fundamentálních fyzikálních zákonů. Od lineárního optického detektoru požadujeme, aby zvýšení dopadajícího optického výkonu vedlo k přímo úměrnému zvýšení elektrického proudu či napětí na výstupu. Šum i