Laboratoř kvantové optiky a kvantové informatiky (QOLO) je zaměřena na vědecký výzkum v oblasti neklasických zdrojů světla (například zdrojů entanglovaných fotonů), detekci jednotlivých fotonů a využití neklasických stavů světla pro kódování, přenos a zpracování informace. V současnosti se věnujeme především testování logických kvantových obvodů (kvantových hradel), kvantovým aspektům měření s jednotlivými fotony, interakci světla a látky na kvantové úrovni a vývoji specializovaných detektorů světla.

Příklady našich projektů:

 • Teleportace a její využití pro kvantový software
 • Optická Schrodingerova kočka
 • Kvantová logická hradla
 • Optický přepínač ovládaný jediným fotonem

Do výzkumných projektů jsou zapojeni bakalářští a magisterští studenti, kteří si tak mohou v libovolné fázi svého studia vylepšit praktické dovednosti z optiky a elektroniky a případně vyzkoušet vědeckou práci v oblasti experimentální fotonové optiky. Pokud máte zájem, nebojte se nás kontaktovat. Rádi Vám ukážeme laboratoř, seznámíme s naším týmem a prodiskutujeme projekty, do kterých se můžete zapojit.

Co se u nás můžete naučit?

 • Manipulace a měření optických součástek, optických vláken a prvků optických sítí
 • Analýza a měření šíření laserových svazků
 • Detekce velmi slabých optických signálů a jednotlivých fotonů
 • Konstrukce optických interferometrů a interferometrických sítí a jejich aplikace
 • Modulace světla, techniky optických komunikací
 • Detekce ultrakrátkých optických pulzů s přesností \(10^{-14}\) s
 • Analýza šumu, zpracování dat a statistické metody

Vybavení:

 • Zdroje: vláknový femtosekuntový laser, polovodičové lasery, plynové lasery, luminiscenční diody
 • Detekory: jednofotonové detekční moduly (Si a InGaAs APD), fotodiody (Si, InGaAs, GaAsP, AlGaAs, AlGaN, GaN), fotodetektory s šířkou pásma až 12 GHz a další specializované detektory vyrobené v naší laboratoři
 • Měřící technika: optické spektrální analyzátory, měřiče optického výkonu, vláknové mikroskopy, digitální osciloskopy (až 6 GHz, 40 Gsa/s), spektrální analyzátory (až 13 GHz), přesné digitální voltmetry, digitální multimetry, LRCmetry, generátory signálů a pulzů
 • Elektronika pro zpracování signálu: diskriminátory, koincidenční logiky, TAC, SCA, čítače, elektronické zpožďovací linky, počítače pro řízení experimentů a sběr dat
 • Optické komponenty, optická vlákna, komponenty optických sítí, nelineární krystaly
 • Mechanické montáže, posuvy a další prvky včetně motorizovaných a piezo krystaly ovládaných s prostorovým rozlišením lepším než 10 nm; antivibrační aktivně stabilizované optické stoly

Laboratoř je vybavená elekronickou dílnou, kterou mohou studenti v plném rozsahu využívat pro své projekty. K dispozici je i základní mechanická dílna.

Kontakt:
RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D., jezek(AT)optics.upol.cz

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *