OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ
ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY 2013
Odevzdání bakalářské práce do 13. 5., 2 podepsané výtisky, 1 CD vlepené v obálce v zadní části práce (CD popsat: autor, bakalářská práce, 2013), podepsané vytištěné informace ohledně vložení povinných údajů včetně vložení práce v pdf do STAGu.

Bakalářský studijní program, obor Optika a optoelektronika
Obhajoba bakalářských prací a závěrečná bakalářská zkouška: pondělí 10. 6. 2013 (5 studentů), úterý 11. 6. 2013 (5 studentů), místnost 4.066, 8:00 hod.

Bakalářský studijní program, obor Obecná fyzika a matematická fyzika
Obhajoba bakalářské práce a závěrečná bakalářská zkouška: pondělí 3. 6. 2013, místnost 4.064, 8:00 hod.

OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2013
Odevzdání diplomové práce do 26. 4., 2 podepsané výtisky, 1 CD vlepené v obálce v zadní části práce (CD popsat: autor, diplomová práce, 2013), podepsané vytištěné informace ohledně vložení povinných údajů včetně vložení práce v pdf do STAGu.

Navazující magisterský studijní program, obor Optika a optoelektronika
Obhajoba diplomových prací: čtvrtek 23. 5. 2013, místnost 4.064, 9:00 hod.
Státní závěrečná zkouška: čtvrtek 30. 5. 2013, místnost 4.064, 8:00 hod.

Když mi vedoucí práce vysvětluje co se stane, když neodevzdám včas…

nevcas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Harmonogram státních závěrečných zkoušek na jaře 2013
Tagged on: